YC2 – Youth Councils Yet Coming začína

Domov/YC2 – Youth Councils Yet Coming začína

YC2 – Youth Councils Yet Coming začína

Rada mládeže Žilinského kraja začína realizovať nový projekt s názvom YC2 – Youth Councils Yet Coming na podporu participácie mladých ľudí cez mestské mládežnícke parlamenty  a obecné rady mládeže. Súčasťou aktivít a výstupov sú 4 partnerské organizácie: Rada mládeže Žilinského kraja ( SK), Žilinský samosprávny kraj, Petrklíč Help (CZ) a Fundacja Civis Polonus (PL). Aktivity projektu budú trvať 23 mesiacov.

Ciele, ktoré plánujeme naplniť sú:

  1. Zvýšiť metodickú podporu členov a koordinátorov obecných a mestských rád mládeže.
  2. Zvyšovať povedomie v spoločnosti (predstavitelia obcí, mimovládne organizácie, tvorcovia politík) o poslaní, úlohe a činnosti mládežníckych a obecných rád mládeže.
  3. Zlepšiť možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností medzi mestskými a obecných radami mládeže..

Výstupmi bude: Vytvorená a uverejnená webová platforma pre rady mládeže. Metodika odbornej prípravy členov rady mládeže a koordinátorov,  Digitálny sprievodca pre radu mládeže a webovú platformu.

Tento projekt je podporený z programu Erasmus +

 

15. júl, 2020|