Jednodňové workshopy pre žiacke školské rady realizovala Rada mládeže Žilinského kraja na podnet členov rád a Krajského stredoškolského parlamentu. Workshopy boli zamerané na : komunikáciu s vedením školy a spolužiakmi, budovanie tímu ŽŠR, tvorbu plánu aktivít. Boli realizované pre členov Gymnázia VO, Žilina 21.11.2019 a Strednej odbornej školy, Hattalová, Námestovo 12.12.2019.

Vzdelávanie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR „Programy pre mládež  2014-2020“,  ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.