Rada mládeže Žilinského kraja  s podporou Žilinského samosprávneho kraja

pozýva koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád stredných škôl  na

Workshopové stretnutie pre koordinátorov a koordinátorky ŽŠR Žilinského kraja

Stretnutie bude v dňoch  15.-16. novembra 2021  (15.11.-začiatok o 15:00 hod, 16.11.- záver o 13:00 hod).
Miesto realizácie: Penzión pod Oblazom, Terchová  http://www.podoblazom.sk/

Prihlásiť sa je potrebné do 10.11.2021 cez tento link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2vNFzV3V3aaxJad9gSTBj4qqbsPY4qrwbBhvfScQDEHjeYw/viewform

Workshopové stretnutie je zameraný skvalitnenie činnosti žiackych školských rád stredných škôl, na vedenie a komunikáciu s členmi ŽŠR, aká je rola koordinátora v ŽŠR, motiváciu i prospešnosť ŽŠR pre školu i zainteresovaných ľudí (žiakov, členov, koordinátorov a iných), zdieľanie príkladov dobrej praxe a iné témy týkajúce sa činnosti a práce koordinátora a koordinátorky.

Pozvánka na stretnutie koordinátoriek a koordinátorov ŽŠR v Terchovej 15.-16.11.2021

*

Vzdelávanie bude realizované  z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.