Radosti, starosti, výzvy života boli jednou z tém workshopu koordinátoriek  školských parlamentov Žilinského kraja.
Predstavenie návrhu úpravy zákona o školských parlamentoch či názory mladých ľudí na fungovanie Krajského školského parlamentu.
Celý worskhop účastníčky začali na vianočnom koncerte Lucie Bílej a na druhý deň plné elánu  zdieľali svoje skúsenosti,  učili sa riešiť nečakane situácie v práci s mládežou, konzultovali spôsoby riešenia s pracovníčkou Odboru školstva športu Žilinského samosprávneho kraja.
.
Worskhop sa realizoval 28.-29.11.2022 v Žiline
.
Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.