MOTIVÁCIA A JEJ TAJOMSTVÁ.

Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich k motivácií mladých ľudí k dobrovoľníctvu.

Myšlienka vytvorenia metodiky vzdelávacieho modulu, vznikla z potreby zvýšenia motivácie mladých ľudí k dobrovoľníctvu v obciach, mestách, školách mládežníckych organizáciách a pod. Bola zameraná na osoby, ktoré s mladými ľuďmi pracujú.

Vychádzala z dokumentu „Správa o potrebách a motivačných faktorov mladých ľudí“ a z „Kompetenčného profilu angažovaného mladého človeka“. Na tvorbe metodiky sa zúčastňovali odborníci, ktorých nominovala Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Viac o projekte, ktorý bol podporený z programu ERASMUS+ :   MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation

METODIKA- Vzdelávací modul_ SK

METODIKA- Vzdelávací modul_ CZ