Staň sa facilitátorom- výzva

Domov/Staň sa facilitátorom- výzva

Staň sa facilitátorom- výzva

Rada mládeže Žilinského kraja vypisuje výberové konanie na facilitátorov stretnutí a odborných aktivít pri tvorbe strategických dokumentov zameraných na mládež vo vidieckych obciach Žilinského kraja. Stretnutia a aktivity sú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie mladých ľudí  Žilinského kraja na veciach verejných.

Všetky podrobnosti nájdete tu: Výzva na facilitátorov implementačných tímov

Prihlášku je potrebné zaslať do 6.8.2018: prihláška_facilitator

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu

19. júl, 2018|