Nominácie do 1.12.2016. Rada mládeže Žilinského kraja v roku 2016 ponúka obyvateľom Žilinského kraja možnosť nominovať osobnosti  na ocenenie: Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016. Ocenenia budú odovzdané 9.12.2016 o 17:00 hod. v Palace Hotel Polom, Žilina.

Štatút: cena za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Nominačný hárok

Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách:

 2.1. Aktívny  mládežník

Mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

Mladý človek, ktorý napr.:

–          zaujíma sa o veci verejné,

–          aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou,

–          aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v obci/meste,

–          svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život v komunite.

 2.2. Aktívny občan

Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných je dobrým príkladom pre mladú generáciu.

Príkladný občan, ktorý napr.:

–          aktívne pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, iné),

–          pôsobí v miestnej politike,

–          svoje podnikateľské aktivity realizuje v obci,

–          podporuje vznik nových pracovných miest,

–          zviditeľňuje život a aktivity obce,

–          podporuje aktivity mladých ľudí a mladých rodín.

2.3.  Top starosta / primátor

Osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

Top starosta / primátor, ktorý napr.:

–          dokáže so zapojením  mladých ľudí pozitívne meniť  život v obci / meste,

–          vedie mladých ľudí k záujmu o veci verejné,

–          vie mladých ľudí zapojiť do práce v komisiách samosprávy,

–          vie vypočuť mladých ľudí a spolu s nimi riešiť ich problémy aj ich očakávania.

2.4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

Podporuje napr.:

–          rôznorodé  mládežnícke iniciatívy,

–          mladých ľudí v záujme o veci verejné,

–          motivuje mladých ľudí k ich aktivizácii,

–          zapája mladých ľudí do života a aktivít miestnej komunity.

2.5. Top čin ľudskosti

 Významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

 

ocenenie