Vyhodnoť výtvarne dielo mladých ľudí hrdých na Žilinský kraj.

Domov/Vyhodnoť výtvarne dielo mladých ľudí hrdých na Žilinský kraj.

Vyhodnoť výtvarne dielo mladých ľudí hrdých na Žilinský kraj.

Komisia vybrala z doručených diel 5 malieb, z ktorých fanúšikovia svojim „LIKE“ na facebooku pomôžete vybrať  3 diela, ktoré považujete za najkrajšie a najvystižnejšie.  Pri každom diele  je aj text autora/ky, ktorým slovne vyjadruje súvis s vyjadrenou témou

Som hrdý, hrdá na Žilinský kraj  v ktorom žijem.

Tí, ktorí získajú najviac LIKE, budú majiteľmi darčekovej poukážka z elektronického e- shopu  ALZA

 1. miesto – vo výške 80,00€
 2. miesto- vo výške 50,00€
 3. miesto – vo výške 30,00€

Na udelenie „ LIKE“ sa môžete zapojiť od tejto chvíle do 3.6.2020 do 12:00h.

LIKE daj  TU

1), rok narodenia autora: 2000

Hrdosťou sú tradície.

Som hrdá na Žilinský kraj v ktorom žijem a za tradície, ktoré máme. Dominantou diela sú mladí ľudia oblečení v krojoch. V pozadí je vidno obraz typickej Slovenskej dediny v minulosti. V Žilinskom kraji chlapci od malička pásli húsky a starší obrábali polia. Kone a dobytok sa pásol na lúkach. Prírodu nám zanechali čistú, najmä bez plastov, nepoškodenú a krásnu.

2), rok narodenia autora: 2001

Otčina moja.

Hrdá môžem byť na svoj kraj kvôli svojim predkom. Oni sú hlavným dôvodom, pretože pre nás vytvorili prostredie a domov na ktoré môžeme byť právom hrdí. Scenéria Roháčov symbolizuje našu úžasnú divokú prírodu, je zasadená do svitania z temnej noci čo odkazuje na mrazivé tuhé zimy a symbol toho že nám svitá na lepšie časy ( trocha optimizmu hlavne v tejto dobe).

3), rok narodenia autora: 2006

Vďačnosť v srdci.

Som vďačná za to , že tu môžem vyrastať. Za prírodu, pamiatky, školy, staré námestia, kostoly a kus histórie, ktoré nám zanechali naši predkovia.

4), rok narodenia autora: 2004

Pýcha Žilinského kraja.

Hrad na tomto obraze patrí medzi najkrajšie hrady na Slovensku. Je to výrazná dominanta oravského regiónu a Žilinského kraja. Rozprestiera sa v obci Oravský Podzámok a je to národná kultúrna pamiatka SR. Prvý krát bol tento murovaný hrad v histórii spomenutý v roku 1267. Preto ho navštevujem čo najčastejšie a som hrdá za takúto úchvatnú pamiatku Žilinského kraja.

5), rok narodenia autora: 2004

Žilina moja, otčina moja.

Dielo je inšpirované Žilinským krajom a čo ho vystihuje alebo čo sa v ňom nachádza (napr.: NP Malá Fatra) v diele je aj vyobrazený Jánošík bez tváre, je to preto pretože si každý človek môže predstaviť seba ako Jánošíka=hrdinu, takže sa každý môže stať tým ,,hrdinom“ a môže byť lepším, aby sa ním stal.

***********************************************************************************

VÝZVA: Vytvor literárne alebo výtvarne dielo a zapoj sa do súťaže

Rada mládeže Žilinského kraja vyhlasuje súťaž v literárnej a výtvarnej  kategórii pre mladých ľudí vo veku od 12-25 rokov.

Téma: Som hrdý, hrdá na Žilinský kraj  v ktorom žijem.

Olympiáda vďačnosti – podpora hrdosti, úcty k človeku, k prírode, k hodnotám, kde pohŕdanie a sústavné sťažovanie nemajú miesto.

 Termín  realizácie súťaže je od  20. marca  do 30. apríla 2020

Na víťazov v každej kategórii čaká darčeková poukážka z elektronického e- shopu  ALZA

 1. miesto – vo výške 80,00€
 2. miesto- vo výške 50,00€
 3. miesto – vo výške 30,00€

Dodané diela, ktoré budú v súlade s témou, budú publikované resp. zverejnené vo výstavnej hale  Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Súťažné diela je potrebné doručiť najneskôr do 30.4.2020.
– V kategórii Literárna tvorbae-mailom na: rmzk@rmzk.sk
– V kategórii Výtvarná tvorbapoštou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina

Do predmetu napísať : Som hrdý.

Spolu s dielom je potrebné poslať aj tieto údaje: Meno a priezvisko autora, Rok narodenia, Bydlisko, Kontakt (môže byť e-mail).  Názov školy (ak je autorom študent). Pri výtvarnom diele je potrebné uviesť vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou

Na adresu RMŽK je potrebné doručiť poštou alebo oskenovaný Súhlas so zverejnením diela a čestné prehlásenie

O víťazoch bude rozhodovať odborná komisia zložená z pedagógov, mladých ľudí, pracovníka Úradu ŽSK a zástupca RMŽK.

V prípade otázok kontaktujte: Darina Čiernikova, darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 • Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia zo Žilinského kraja vo veku od 12-25 rokov.
 • Diela musia byť  z vlastnej autorskej tvorby, vytvorené v amatérskych podmienkach,  pre vlastné účely, nie pre komerčné využitie.

Literárna tvorba

 • Práca musí zodpovedať téme.
 • Literárny druh sa nevymedzuje
 • Vyžadujú sa kratšie literárne diela (napr. básne, rozprávky, poviedky, reportáž, úvahy a pod.)
 • Autor posiela práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 x A4 písané na PC.
 • Typ písma: Times New Roman veľkosť písma 12, riadkovanie 1,15

Výtvarná tvorba

 • Práca musí zodpovedať téme
 • Do súťaže sa zasielajú plošné práce spracované výtvarnými technikami: maľba ( olej, tempera, akryl, pastel…),  grafika ( kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom…),  kombinované techniky ( koláž…)
 • Grafické práce musia mať formát min. A4, max A3
 • Každé výtvarné dielo bude mať vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou.

Výzva na vytvorenie literárneho alebo výtvarného diela.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

27. máj, 2020|