Vytvor literárne alebo výtvarne dielo a zapoj sa do súťaže

Domov/Vytvor literárne alebo výtvarne dielo a zapoj sa do súťaže

Vytvor literárne alebo výtvarne dielo a zapoj sa do súťaže

Rada mládeže Žilinského kraja vyhlasuje súťaž v literárnej a výtvarnej  kategórii pre mladých ľudí vo veku od 12-25 rokov.

Téma: Som hrdý, hrdá na Žilinský kraj  v ktorom žijem.

Olympiáda vďačnosti – podpora hrdosti, úcty k človeku, k prírode, k hodnotám, kde pohŕdanie a sústavné sťažovanie nemajú miesto.

 Termín  realizácie súťaže je od  20. marca  do 30. apríla 2020

Na víťazov v každej kategórii čaká darčeková poukážka z elektronického e- shopu  ALZA

 1. miesto – vo výške 80,00€
 2. miesto- vo výške 50,00€
 3. miesto – vo výške 30,00€

Dodané diela, ktoré budú v súlade s témou, budú publikované resp. zverejnené vo výstavnej hale  Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Súťažné diela je potrebné doručiť najneskôr do 30.4.2020.
– V kategórii Literárna tvorbae-mailom na: rmzk@rmzk.sk
– V kategórii Výtvarná tvorbapoštou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina

Do predmetu napísať : Som hrdý.

Spolu s dielom je potrebné poslať aj tieto údaje: Meno a priezvisko autora, Rok narodenia, Bydlisko, Kontakt (môže byť e-mail).  Názov školy (ak je autorom študent). Pri výtvarnom diele je potrebné uviesť vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou

Na adresu RMŽK je potrebné doručiť poštou alebo oskenovaný Súhlas so zverejnením diela a čestné prehlásenie

O víťazoch bude rozhodovať odborná komisia zložená z pedagógov, mladých ľudí, pracovníka Úradu ŽSK a zástupca RMŽK.

V prípade otázok kontaktujte: Darina Čiernikova, darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 • Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia zo Žilinského kraja vo veku od 12-25 rokov.
 • Diela musia byť  z vlastnej autorskej tvorby, vytvorené v amatérskych podmienkach,  pre vlastné účely, nie pre komerčné využitie.

Literárna tvorba

 • Práca musí zodpovedať téme.
 • Literárny druh sa nevymedzuje
 • Vyžadujú sa kratšie literárne diela (napr. básne, rozprávky, poviedky, reportáž, úvahy a pod.)
 • Autor posiela práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 x A4 písané na PC.
 • Typ písma: Times New Roman veľkosť písma 12, riadkovanie 1,15

Výtvarná tvorba

 • Práca musí zodpovedať téme
 • Do súťaže sa zasielajú plošné práce spracované výtvarnými technikami: maľba ( olej, tempera, akryl, pastel…),  grafika ( kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom…),  kombinované techniky ( koláž…)
 • Grafické práce musia mať formát min. A4, max A3
 • Každé výtvarné dielo bude mať vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou.

Výzva na vytvorenie literárneho alebo výtvarného diela.

17. marec, 2020|