Do Olympiády školských parlamentov sa zapojilo 33 školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja. Organizátorom je RMŽK.

Od 15.10. do 30.11.2022 budú realizovať rôzne aktivity, ktoré budujú vzťahy v parlamente, ukazujú príklady dobrej praxe, zlepšujú život v miestnej komunite, aj zviditeľňujú svoje poslanie a činnosť. Mohli sa zapojiť do ponúkaných aktivít:

AKTIVITA 1: DOBRÉ VZŤAHY V ŠKOLSKOM PARLAMENTE.

AKTIVITA 2: INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA.

AKTIVITA 3: ŠKOLA AKTÍVNA V MESTE.

Prémiová (bonusová) aktivita: FOTO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU S JEHO MOTTOM A LOGOM  BODUJE!

Zapojené školské parlamenty sú zo škôl každého regiónu:

Stredná odborná škola obchodu a služieb , Dolný Kubín
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
Hotelová akadémia. ZIlina
Obchodná akadémia D. M. Janotu v Čadci
Stredná odborná škola drevárska a stavebnáKrásno nad Kysucou
Gymnázium , Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola technická, Námestovo
Stredná odborná škola pedagogická,Turčianske Teplice
Stredná odborná škola dopravná,Žilina
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Martin
SOŠ obchodu a služieb Čadca
Gymnázium, Varšavská, Žilina
Stredná odborná škola strojnícka  Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Gymnázium Tvrdošín
Stredná priemyselná škola informačných technológií  Kysucké Nové Mesto
Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej ,Ružomberok
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Stredná priemyselná škola technická Martin
Spojená škola,Ružomberok
Obchodná akadémia, Žilina
Soš EDUCO ,Slanická osada,Námestovo
Evanjelická spojená škola,Martin
Stredná zdravotnícka škola,iptovský Mikuláš
Gymnázium Antona Bernoláka Namestovo
Gymnázium Ružomberok
SOŠpoĺnohospodárstva a služieb na vidieku  v Žiline
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
Gymnázium VPT Martin
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, L. Hrádku
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, L. Mikuláš