Kompetenčné oblasti rozvoja členov školského parlamentu a ich uplatňovanie. Komunikačné spôsobilosti. Kladenie otázok. Štruktúrovaný rozhovor. Vyjednávanie. Spätná väzba. Aktívne počúvanie. Rozvoj osobnosti, temperamenty a ich vplyv na činnosť školského parlamentu. Tím, zloženie tímu a tímová spolupráca. Základy plánovanie. Legislatíva školského parlamentu. Príklady dobrej praxe.

*

Mladí ľudia- lídri školských parlamentov sú jednou z cieľových skupín Rady mládeže Žilinského kraja.
Aj preto sme sa stretli s 24 novými členmi 2.-4.11.2023 v Terchovej a vytvorili sme cez metódy neformálneho vzdelávania možnosť, aby rástli v odbornosti, v službe, ktorú na školách konajú pre svojich spolužiakov.
*
Ďakujem za podporu z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.
*