Pokiaľ nemáte energiu dokončiť aj tie najzákladnejšie úlohy alebo už len pomyslenie, že musíte dokončiť projekt v určenom termíne, vo Vás vyvoláva paniku a znechutenie, je možné, že zažívate formu stresu známeho aj pod pojmom vyhorenie, či „burn out“.

Jedná sa o stav psychického vyčerpania, ktorého samotný názov evokuje obraz vyhasnutia či ohorenia vitality. Ide o pocit vyprahnutia, bytostného spotrebovania, vyplienenia všetkých zdrojov energie.

Trend výskytu tohto syndrómu v posledných rokoch stúpa. Pracoviská  trápil ešte dávno pred tým, než od neho pozornosť odpútal COVID-19. Vyhorením trpia aj mladí ľudia, ktorí sa často nachádzajú v rozpakoch, nevedia, ako si pomôcť, ako vyjsť zo začarovaného kruhu nechutenstva a odporu, tento stav pokladajú za svoju novú normu.

Aby sme s týmto fenoménom začali odborne pracovať, realizuje Rada mládeže Žilinského kraja projekt, ktorého cieľom je vytvoriť súbor simulačných aktivít vo virtuálnej realite zameraných na prevenciu stresu a vyhorenia u mladých ľudí. Tento projekt pod názvom VR Psycho je podporený z programu Erasmus + a podieľa sa na ňom 5 partnerských organizácií: IPčko, Space s.r.o., Sirius a Petrklíč help, ktoré spolu pochádzajú z troch krajín, menovite zo Slovenska, Českej republiky a Chorvátska.

Nakoľko sa aktuálne nachádza projekt vo svojej prvotnej fáze, tvorbe obsahu danej simulácie, bolo pre nás dôležité uistiť sa či sme na správnej trase, či výsledok bude skutočne ľuďom vyhovujúci a bude obsahovať to, čo potrebujú.

V júli sme realizovali dotazníkový prieskum, ktorého sa len za Slovenskú a Českú republiku zúčastnilo až 150 respondentov. ( Podobný prieskum realizoval aj chorvátsky partner).

S prevažnou väčšinou žien (74 %) a priemerným vekom 28 rokov, zastupovali respondenti  z 54 % pracujúcich a 46 % študentov.

Okrem dvoch výnimiek, ktorým sa darí stresu úspešne vyhýbať, sa všetci respondenti v dôsledku pracovného či školského prostredia cítili byť v strese.

76 % respondentov zažilo vo svojom živote pocit vyhorenia, pričom medzi najväčšie spúšťače považujú:

 1. Prepracovanie (25 %).
 2. Tlak od okolia (19 %).
 3. Nedostatok času a motivácie (12 %).
 4. Neúspech v láske (7 %).

Respondenti jasne vyjadrili, že zdroj ich vyhorenia tkvie často v nedostatku času venovať sa dostatočne všetkým povinnostiam, nutnosti neustále premýšľať nad množstvom povinností, ktoré im skrátka už prerastajú cez hlavu, či v tlaku na to byť dokonalí. Iní vinia za vyhorenie  pocit boja s „veternými mlynmi“, monotónnosť či nezmyselné pracovné požiadavky.

Ako ale zistiť či vyhorenie skutočne zažívate? Naši respondenti sa podelili aj s ich najčastejšie sa vyskytujúcimi symptómami spojenými s vyhorením, ktoré zahŕňajú:

 1. Nechuť do jedla, znechutenie, nezáujem či apatiu (23 %).
 2. Nervozitu, obavy, vnútorné napätie, úzkosť (19 %).
 3. Nevoľnosť, trasenie, nadmerné potenie, dýchavičnosť či iné negatívne fyziologické prejavy (18 %).
 4. Únavu, stavy depresie (11 %).

Napriek týmto nepríjemným prejavom, len 13 % respondentov vyhľadalo v minulosti v súvislosti s vyhorením profesionálnu pomoc. Väčšina si teda snaží pomôcť vlastnými silami. Nikto nám síce nevedel povedať na vyhorenie „zázračný recept“, na prácu s ním však odporúčajú:

 • Šport, podľa preferencie, často sa však opakovala turistika, fitness či beh.
 • Venovanie sa koníčkom či záľubám, pričom pomerne obľúbené je umenie, pozeranie filmov, písanie či iná kreatívna činnosť.
 • Prechádzky a trávenie čas v prírode získali spolu s meditáciou taktiež zaujímavé čísla.
 • Významnou bola v pomoci proti vyhoreniu taktiež komunikácia, socializácia, trávenie čas s priateľmi či domácimi zvieratami.
 • Nechýbal taktiež oddych, poznanie samého seba, zmena prostredia, lepší Time management, stanovenie priorít či vymedzenie hraníc ako v pracovnom, tak osobnom živote.

Podľa odpovedí respondentov vieme usúdiť, že problém s vyhorením je reálny a trápi aj ľudí v našom okolí. Jedná sa o syndróm často prehliadaný, nikto by sa však nemal báť požiadať v jeho súvislosti o pomoc, aj ak len svojich blízkych či priateľov.

Príklad si v jeho súvislosti môžeme brať napríklad z respondentov, ktorí odporúčajú robiť to, čo nám robí radosť, venovať čas dostatočnej psychickej hygiene, nebáť sa robiť chyby a dopriať si dostatočný odpočinok, ale hlavne, nevzdávať sa.

Výsledky dotazníka

Ak ste sa aj vy zúčastnili nášho krátkeho prieskumu, srdečne Vám ešte raz ďakujeme, vedzte, že Vaše odpovede napomôžu k vytvoreniu pomôcke, ktorá  pomôže k ústupu tejto často opomínanej hrozbe mentálneho zdravia, ktorou je vyhorenie.

Zdroje, ktoré sa zaoberajú uvedenou témou :