Nech nový rok splní Tvoje tajné priania.
Nech anjeli tvoje cesty chránia.
A problémy nech sa ťa stránia.
Šťastlivý nový rok

želá   

Tím z RMŽK