Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.

Domov/Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.

Nech nový rok splní Tvoje tajné priania.
Nech anjeli tvoje cesty chránia.
A problémy nech sa ťa stránia.
Šťastlivý nový rok

želá   

Tím z RMŽK

1. január, 2020|