V Rabči Koncepcia prijatá, štatút schválený

Domov/V Rabči Koncepcia prijatá, štatút schválený

V Rabči Koncepcia prijatá, štatút schválený

Dňa 30.8. 2019 pre mladých ľudí v Rabči slávnostný deň  Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo schválilo Koncepciu práce s mládežou v obci Rabča na roky 2019-2026 a akčný plán na roky 2019-2020. Koncepcia sa stala strategickým dokumentom pre podporu rozvoja práce s mládežou.

Okrem Koncepcie, novovznikajúca Obecná rada mládeže s názvom MyM (My mladým) predstavili obecnému zastupiteľstvu svoje Stanovy, ktoré im zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

Pred mládežou aj zastupiteľstvom obce stojí výzva skvalitniť život mladých aj celej komunity v obci.

KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU RABČA

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa.

2. september, 2019|