Keď mladí ľudia realizujú aktivity s podporou vedenia obce, vždy to výborne dopadne. Kde dvaja “ťahajú” za jeden koniec prináša to zážitok a radosť zo života.
Tak tomu boli aj v nedeľu 10.10.2021 v obci Podhradie, kde sa deti zúčastnili aktivity, ktorá bola súčasťou plnenia akčného plánu Koncepcie práce s mládežou v obci.
Tejto spolupráci fandíme a podporujeme ju. Pre RMŽK je potešením byť súčasťou podpory tohto procesu spolupráce a rozvoja komunitného života.
*
Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.