V Oravskej Jasenici sme diskutovali aj o tom aká je dôležitá informovanosť

Domov/V Oravskej Jasenici sme diskutovali aj o tom aká je dôležitá informovanosť

V Oravskej Jasenici sme diskutovali aj o tom aká je dôležitá informovanosť

Dôležití dospelí ako zástupcovia zoskupení, kde pôsobia aj mladí ľudia v obci Oravská Jasenica diskutovali a analyzovali situáciu obce a mládeže na obecnom úrade. Analyzovali silné a slabé stránky práce s mládežou v obci. Dospelí diskutovali na rôzne oblasti tém (viď príloha). Za jeden zo základných problémov vnímajú to na čom stoja mnohé aktivity je nedostatočná informovanosť o aktivitách, ktoré sa v obci dejú a druhý z problémov chýbajúci vodca mládeže, ktorý by sa venoval systematickej práci. Stretnutie prebiehalo formou diskusie a následne pomenovanie vízie prebiehalo anonymným zápisom na papier.

Viac TU:15.04. Výstupy dospelí

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

15. apríl, 2019|