V obci Zákamenné sa stretli mládežnícki lídri

Domov/V obci Zákamenné sa stretli mládežnícki lídri

V obci Zákamenné sa stretli mládežnícki lídri

V závere jarných prázdnin sa v obci Zákamenné stretli mládežnícki lídri z rôznych zoskupení, ktoré v obci pôsobia, aby zhodnotili život mladých ľudí u nich. V úvode sa zoznámili s mapou projektu, ktorý sa bude v obci celý rok realizovať a kde oni budú zapojení.  Mali možnosť vyjadriť sa, načo sú v obci hrdí, čo im v obci chýba, alebo čo by riešili ako prvé, keby boli vo vedení obce. Následne sa pomenovali problémy, ktoré vidia o ovplyvňujú život mladých ľudí, ich príčiny aj ich prípadné následky. Po veľmi dynamickej diskusií, práci v skupinách aj prezentáciach výstupov nasledoval záver stretnutia, kde boli zhrnuté výstupy a účastníci  boli pozvaní na stretnutie s dôležitými dospelými k tvorbe stromu problémov.

Bodkou za diskusným stretnutím bola spoločná večera z podpory vedenia obce.

Toto stretnutie bolo prvým diskusným stretnutím k analytickej časti stavu práce s mládežou v obci a spolupráce mladých so samosprávou.

Výstupy z 1 diskusného stretnutia s mládežou obce

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

12. marec, 2019|