V LOKCI VZNIKÁ OBECNÁ RADA MLÁDEŽE

Domov/V LOKCI VZNIKÁ OBECNÁ RADA MLÁDEŽE

V LOKCI VZNIKÁ OBECNÁ RADA MLÁDEŽE

Prvé stretnutie mladých ľudí z novovnzkijajúcej obecnej rady mládeže sa stretlo v priestoroch Hasičskej zbrojnice a diskutovalo na tému silných a slabých stránok práce s mládežou v obci. Diskutovali sme aj na tému ako motivovať mladých ľudí do zapájania sa aktivít v obci. Zaoberali sme sa tiež témou zriadenia multifunkčnej miestnosti v obci a vybudovanie pódia.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

 

20. november, 2019|