V Likavke sa začína pracovať na strome výziev

Domov/V Likavke sa začína pracovať na strome výziev

V Likavke sa začína pracovať na strome výziev

V Likavke sa prvé decembrové stretnutie v rámci projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných konalo v utorok 11. decembra 2018 v zasadacích priestoroch obecného úradu. Diskusia pod vedením facilitátora bola opäť veľmi plodná. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že je potrebné, aby bolo v obci viac aktívnych mladých a aby mali priestory, kde by sa mohli stretávať. Počas diskusie, v ktorej každý využil priestor na vyjadrenie svojho názoru sme spoločne určili niektoré príčiny, prečo nie je mládež v obci aktívna.  Na to, aby sme zistili reálne potreby občanov Likavke, neostávame však iba pri jednom stretnutí. Zúčastnení boli pozvaní aj na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať tiež za účelom vytvorenia stromu výziev, vďaka ktorému budeme môcť lepšie určiť konkrétne ciele.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

18. december, 2018|