V Likavke sa stretli mladí aj dospelí

Domov/V Likavke sa stretli mladí aj dospelí

V Likavke sa stretli mladí aj dospelí

V pondelok 17. decembra 2018 sa priestoroch obecného úradu konalo ďalšie stretnutie v rámci projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných. Po predchádzajúcich stretnutiach s likavskou mládežou ale aj dospelými sme sa teraz všetci spoločne venovali jednotlivým problémom a následne hľadali ich príčiny a následky. Zhodnotili sme výstupy so všetkých doterajších stretnutí a zároveň sme si prešli aj výsledky z dotazníkového prieskumu v obci. Stretnutie bolo veľmi podnetné a bolo cítiť, že prítomní majú naozaj veľký záujem o to, aby sa v Likavke začali niektoré problémy riešiť. Padlo aj niekoľko návrhov a rád ako ešte vylepšiť dotazníkový prieskum aby odpovede v ňom niesli ešte väčšiu výpovednú hodnotu. Za takúto plodnú diskusiu všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

27. december, 2018|