V Kline sa stretli akčné mladé mamičky, aby spoločne hľadali možnosti zlepšenia života mladých ľudí v obci

Domov/V Kline sa stretli akčné mladé mamičky, aby spoločne hľadali možnosti zlepšenia života mladých ľudí v obci

V Kline sa stretli akčné mladé mamičky, aby spoločne hľadali možnosti zlepšenia života mladých ľudí v obci

V rámci projektu Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných sa uskutočnilo 30.7.2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Kline stretnutie s mladými rodinami. Pre hojný počet detí boli na stretnutí zabezpečené animátorky.

V úvode boli účastníci privítaní a následne im bol predstavený projekt, jeho priebeh, očakávané výstupy a výsledky. V hlavnej časti diskutovali účastníci v skupinách na rôzne témy – stav spolupráce medzi mladými ľuďmi a samosprávou, silné stránky obce z pohľadu života mladých ľudí, problémy, ktorým čelia mladí ľudia v obci, navrhované riešenia pre zlepšenie života mladých ľudí v Kline, ako aj vízia, ako by mala práca s mládežou v obci vyzerať v roku 2027. Ako ukázali výsledky diskusie, mladé mamičky pomenovali mnoho silných stránok, ale aj problémov, ktorým čelia mladí v Kline, no na druhej strane navrhli aj mnoho riešení týchto problémov, ktoré budú významným prínosom v ďalšom pokračovaní projektu.

V závere členovia implementačného tímu poďakovali účastníkom za ich aktívnu účasť a pozvali ich na opätovné stretnutia v ďalších fázach projektu.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

6. august, 2019|