V Kamennej Porube mladí rodičia o prítomnosti aj budúcnosti

Domov/V Kamennej Porube mladí rodičia o prítomnosti aj budúcnosti

V Kamennej Porube mladí rodičia o prítomnosti aj budúcnosti

Mladí rodičia sa 26.7.2019 stretli v Kamennej Porube na analyticko- diskusnom stretnutí.  Po úvodnom predstavení celého procesu projektu v obci  v malých skupinkách hľadali odpovede na položené otázky. Spolu ich písomne vyjadrili a v závere boli zhrnuté spoločné výstupy, ktoré nájdete tu: výstupy z 26.7.2019

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

1. august, 2019|