V Kamennej Porube dôležití dospelí o živote mladých ľudí

Domov/V Kamennej Porube dôležití dospelí o živote mladých ľudí

V Kamennej Porube dôležití dospelí o živote mladých ľudí

Dôležití dospelí sa 20.6.2019 stretli v Kamennej Porube na analyticko- diskusnom stretnutí. Okrem starostu nechýbali poslanci, vedúci mládežníckych zoskupení aj dôchodkyne, ktorým záleží na kvalite života mládeže v obci. Po úvodnom predstavení celého procesu projektu v obci  v malých skupinkách hľadali odpovede na položené otázky. Spolu ich písomne vyjadrili a v závere boli zhrnuté spoločné výstupy, ktoré nájdete tu: Výstupy z 20.6.2019

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

22. jún, 2019|