Úspešní mladí ľudia obdržali osvedčenie

Domov/Úspešní mladí ľudia obdržali osvedčenie

Úspešní mladí ľudia obdržali osvedčenie

Vyvrcholením akreditovaného vzdelávania LÍDER ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY bolo získanie osvedčenia o  odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. 60 hodín vzdelávania bolo náplňou 14 mladých ľudí zo žiackych školských rád stredných škôl. Stretli sa na 3 fáze vzdelávania  22.-24.11.2019 v Terchovej a úspešne ukončili svoju snahu byť lídrom žiackej školskej rady.

Vzdelávanie realizovala Rada mládeže Žilinského kraj pod akreditačným číslom: AKPSM/0026/2015/2/004

Náplň vzdelávacích tém: Úvod do kompetencií mladého lídra v žiackej školskej rade ( 2 h). Efektívna komunikácia (3 h). Aktívne počúvanie a spätná väzba v komunikácii ( 3 h). Zostavenie a vedenie prezentácie, zvládnutie emócii a problémov pri prezentácii( 3 h). Legislatíva týkajúca sa žiackych školských rád ( 2 h). Definovanie a typológia tímov, tímové roly( 2 h). Vývoj tímu ,tímová dynamika, efektivita tímu a jeho riadenie ( 3 h). Základy SWOT analýzy a jej využitie pre podporu žiackej školskej rady ( 2 h). Rozbor reality a plánovanie jej skvalitnenia (10 h). Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity( 10 h). Prezentačné zručnosti: rozboru, plánovania a realizácie projektovej aktivity ( 4 h). Motivácia, sebamotivácia a motivačný proces v práci s mladými ľuďmi( 3 h). Faktory a nástroje podporujúce motiváciu( 2 h). Vedenie ľudí a líderstvo (3 h). Konflikty a ich možnosti riešení nenásilnou komunikáciou ( 4 h). Základy projektového manažmentu, riadenie projektového tímu, projektový cyklus ( 4 h).

Realizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a zo Žilinského samosprávneho kraja

25. november, 2019|