Skupina mladých ľudí z Martina a okolia, Ružomberka, Veľkého Rovného víkend 24.-26.11.2023 strávili na školení Aktívna mládež v komunite.

Víkendové školenie bolo prvou fázou série vzdelávaní, ktoré na účastníkov čaká. To čo sa naučia si budú môcť overiť v malých komunitných projektoch, ktoré si napíšu, realizujú, zhodnotia a zúčtujú.

Do celého procesu vzdelávania aj implementácie sú zapojení aj zástupcovia miestnych samospráv.

Takto mladí ľudia v tomto zoskupení budú navzájom mesačne budovať vzťahy, získavať nové kompetencia až do júla 2024.

Aktivity sú realizované vďaka podpore z programu Erasmus + Projekt: Aktívna mládež v komunite.

*