Tatrabanka – Grantový program vzdelávanie pre vysokoškolákov

Domov/Tatrabanka – Grantový program vzdelávanie pre vysokoškolákov

Tatrabanka – Grantový program vzdelávanie pre vysokoškolákov

Uzávierka: 14. apríl 2020

Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Tatra banky podporí prostredníctvom grantového programu “Pre vysokoškolákov” .

Ide o podporu vynikajúcich slovenských denných študentov vysokých škôl, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Program je určený pre študentov 2. – 3. ročníka denného štúdia slovenských vysokých škôl vo veku do 30 rokov.

Na prihlasovanie sa záujemcov sa slúži nasledovný formulár .

Všetky potrebné informácie o programe sú TU.

Zdroj: Nadácia Tatra Banky

 

 

 

12. marec, 2020|