Určite ste v živote zažil stres, ktorý vás oberal o životnú  energiu. Podeľ sa s tým v tomto krátkom dotazníku. Tak pomôžeš  pri vytváraní spôsobov prevencie  stresu a vyhorenia mladých ľudí.

V rámci projektu VR Psycho, ktorý v troch krajinách (Slovensko, Česká republika, Chorvátsko) realizuje 5 partnerských organizácií (Rada mládeže Žilinského kraja, IPčko, VR Space, Sirius, Petrklíč help), je naším cieľom vytvoriť súbor simulačných aktivít vo virtuálnej realite zameraných na prevenciu stresu a vyhorenia u mladých ľudí. Projekt je podporený z programu Erasmus + .

Prosíme o vyplnenie nasledujúceho krátkeho dotazníka do 30.7.2022.

DOTAZNÍK

Dotazník je anonymný, výsledky budú použité len na potreby vytvorenia virtuálnych simulácií.

Čo je syndróm vyhorenia? Je to stav emocionálneho, fyzického a duševného vyčerpania spôsobený nadmerným a dlhodobým stresom. Dochádza k nemu vtedy, keď sa človek cíti preťažený, emocionálne vyčerpaný a neschopný plniť neustále požiadavky, ktoré sú na neho kladené zo všetkých strán. S pokračujúcim stresom začne osoba strácať záujem a motiváciu vykonávať určité činnosti v škole/univerzite/práci, s ktorými pred výskytom vyhorenia nemala problém.