Stretnutie rodiny a priateľov RMŽK 2020.

Domov/Stretnutie rodiny a priateľov RMŽK 2020.

Stretnutie rodiny a priateľov RMŽK 2020.

Práca s mládežou Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je zameraná na komplexný rozvoj osobnosti mladých ľudí, medzi ktorý patrí aj budovanie osobných vzťahov, priateľstiev a spoločných zážitkov. Takým bolo aj stretnutie mladých ľudí, patriacich do členských organizácií RMŽK.

Potešením pre organizátorov tohto stretnutia rodiny RMŽK bol veľký záujem mládeže o aktívne zapojenie sa do programu, spoznávania sa, delenia sa o svoje skúsenosti, talenty a dary. Lebo v RMŽK mladí ľudia nielen z práce žijú, ale z každého stretnutia s druhým človekom, ktorý obohatí život. 

6.3.2020

 

 

 

6. marec, 2020|