OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity  je názov partnerského projektu, ktorý je zameraný na podporu a podnikanie v oblasti kreativity a kultúry. Výstupy projektu sú tvorené v partnerskej spolupráci organizácií: Rada mládeže Žilinského kraja, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, FUNDACJA LAJA , Cieszyn, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy.

Partneri sa stretli v Žiline 30.4.2022 na pracovnom meetingu. Program bol zameraný na doladenie 1. výstupu projektu: Tvorba metodiky pre pracovníkov s mládežou v uvedenom priemysle. Naplánovali termíny 2. Nadnárodného stretnutia v Poľsku 2.-3.6.2022 a  prvého školenia 22.-24.6.2022, kde sa overí prvá časť vytvorenej metodiky.

Projekt je podporený z programu Erasmus + z akcie K2  (2020-1-SK02-KA227-YOU-002737)