Stretnutí zástupcov krajských rád mládeže sa realizovalo v Žiline 11. septembra 2021 a nechýbala tu ani Rada mládeže Žilinského kraja.
Ako ďalej krajské rady? Bola hlavná téma rokovanie. Podpora participácie, sieťovania, oceňovanie aj dobrovoľníctva či inklúzie mladých ľudí. Spolupráca s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže či s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR.
Rokovanie realizovala Asociácia krajských rád mládeže, ktorá okrem iného je aj strešnou organizáciou krajských rád, ktoré na Slovensku pôsobia v 8 krajoch.