Jedinečná ponuka pre  17-násť a viac. V Rade mládeže Žilinského kraja Ťa radí spoznáme.

Požadovaný je záujem o život a prácu s mládežou.

Predstav sa pomocou krátkeho videa, ktoré  pošli na  mail rmzk@rmzk.sk

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.