Poď robiť online facilitátora konzultačných stretnutí Európskeho dialógu s mládežou  2020

Čo ťa čaká? Zorganizuješ (v pandemickom stave) online stretnutie 10-12 mladých ľudí od 13-30 rokov, ktorých si pozveš. Budeš facilitovať, zbierať ich názory na otázky, ktoré sa týkajú života mladých ľudí. Budú to otázky, na ktoré odpovedajú mladí ľudia v EU krajinách. Stretnutí môžeš mať aj viac ( min. 1 stretnutie) ale s inými účastníkmi, ktorých si pozveš. Pred stretnutiami sa budeš musieť zúčastniť online školenia pre facilitátorov a malo by byť v týždni od 9.-15.11. 2020. Stretnutie bude organizovať Rada mládeže Slovenska( RMS). Ak máš  možnosť urobiť stretnutia so  znevýhodnými a menšinovými skupiny mladých ľudí (ZŤP, rómska komunita, mladé mamičky, maďarská komunita) bude to fajn, no nie je to podmienka.

Potom od cca 15.11.2020 do  15.12.2020 zorganizuješ online stretnutia,  z ktorých  urobíš prezenčkou/digitálnou prezenčkou  (screenshot mien, a ak budú súhlasiť aj tvár zúčastnených).  Z každého stretnutia urobíš správu ( vzor bude na školení facitátorov) + prezenčkou/digitálnou prezenčkou  zašleš na mail RMS  ( viac o tom na školení) a do kópie dáš  mail darina.ciernikova@rmzk.sk.

Ako sa počíta odmena?  20 EUR za účasť na online školení facilitátorov a následnom zorganizovaní najmenej 1 online konzultácie (+3 EUR za každého odkonzultovaného mladého človeka).

Zhrnutie časového harmonogramu:

Do 7.11.202 sa prihlás  cez tento link ak ideš cez RMŽK : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfxHdBbzARgNDVto39GH3zfZ_8K_-LJAQsCNHmUehVWUFLuA/viewform

Potom sa zúčastni online školenia facitátorov ( dátum sa oznámi)

Od 15.11.-15.12.2020- organizuješ online stretnutia, na ktoré si pozveš účastníkov

Do 10.1. 2021 pošleš správy zo stretnutí s online prezenčkami

Rada mládeže Žilinského kraja  spolupracuje s Radou mládeže Slovenska na týchto konzultáciách.