Na prahu nového roka 10.1.2023 sa v Ružomberku stretli zástupcovia členských mládežníckych organizácií a mládežníckych parlamentov s vedením RMŽK, aby spolu pomenovali potreby, výzvy aj ochotu aktívne pracovať pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí.

Dôležitým obsahom stretnutia boli návrhy participatívneho prístupu pri spolupráci aj práci a s mládežou. Sieť,  ktorá spája členské organizácie je spolupráca-inšpirácia-sieťovanie tých, ktorí žijú pre deti a mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Zástupcovia organizácií predstavili svoje plány, silné stránky organizácií aj výzvy, ktoré sú ochotné zdolať. Organizátor: vedenie RMŽK je nadšené z množstva aktivít a dobrá, ktoré pre mladých v kraji realizujú členské organizácie. Je rozhodnuté ich podporovať, hľadať formy motivácie a išpiračných spôsobov.