Koordinátorky a koordinátori školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja, ktoré sú členmi RMŽK sa stretli na svojom online meetingu 12. apríla 2022.

Venovali sa hlavne témam ako je uplatňovanie novej legislatívy školských parlamentov, návrh vzorového štatútu a iné zaujímavé témy boli otvorené, ktoré by mohli posilniť život a činnosť mladých ľudí v školských parlamentoch.

Podujatie pripravila a koordinovala Rada mládeže Žilinského kraja.

Vzorový štatút ŠP- návrh finál