Zástupcovia školských parlamentov sa stretli na pracovnom rokovaní 15.11.2022. Hľadali spolu kroky a spôsoby na oživenie krajského stredoškolského parlamentu, ktorý je zriadení Odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja..
Cieľom pracovného stretnutia bolo navrhnúť a vytvoriť systém, pravidlá, misiu fungovania krajského školského parlamentu na úrovní regiónov aj kraja, podľa očakávaní mladých ľudí zo školských parlamentov. Tak, aby krajský školský parlament bol prínosom pre lokálne školské parlamenty, podľa ich potrieb.
Mladí ľudia  navrhujú zriadiť mikro regionálne zoskupenia v  mestách, kde pôsobia stredné školy a tam sa sústrediť na spoluprácu. Dva krát do roka sa na úrovni samosprávneho kraja stretnú zástupcovia z mikro regiónov.
.
Rada mládeže Žilinského kraja má podpísané memorandum o spolupráci so  Žilinským samosprávnym krajom, ktoré sa týka aj podpory školských parlamentov.
.