Uzávierka: 9. jún 2020
Maximálna výška grantu: 40 000 eur

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi otvára grantovú výzvu pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti “Stronger Ties of Civil Society Networks in the Czech Republic, Slovakia and Hungary”. Táto grantová výzva je súčasťou rovnomenného programu Stronger Roots for Civil Society, zameraného na organizačnú a sektorovú odolnosť občianskeho sektora v týchto krajinách.

Organizácie občianskeho sektora volia pre presadzovanie svojich cieľov rôzne taktiky a spôsoby. Grant má pomôcť organizáciám neziskového sektora zahrnúť v ich strategických procesoch rôznorodé perspektívy a prístupy.

Vo výzve môžu platformy žiadať o podporu na tzv. tranzverzálnu spoluprácu, teda na projekty, v ktorých oslovia organizácie či jednotlivcov s odlišnými názormi alebo z iného prostredia, s ktorými doposiaľ nespolupracovali. Cieľom pritom nie je len rozšíriť členskú základňu, ale aj preklenúť ideologické či geografické rozdiely, navzájom sa obohatiť a posilniť spoluprácu.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulárdeadline pre ich registráciu je 9. jún 2020.

Všetko potrebné o programe nájdeš TU, alebo v angličtine v odkaze.

Zdroj: https://osf.sk/pribehy/grantova-vyzva-stronger-ties-of-civil-society-networks-pre-podporu-platforiem-neziskovych-organizacii/