Šikovná mládež z Kysúc v Schaeffleri

Domov/Šikovná mládež z Kysúc v Schaeffleri

Šikovná mládež z Kysúc v Schaeffleri

Dňa 5.2.2019 sa v firme Schaeffler v Kysuckom Novom Meste stretli mladí ľudia zo žiackych školských rád stredných škôl, ktorí sú súčasťou regionálneho študentského parlamentu Kysúc.  Zdieľanie skúsenosti, príkladov dobrej praxe, ktorú realizujú na školách aj mimo nich, práca nad návrhmi kvalitnejšieho fungovania regionálneho aj krajského študentského parlamentu Žilinského kraja, boli nosné témy zaujímavej netradičnej konferencie. 11 školám bola predstavená aj činnosť závodu a jeho prínos pre región Kysuce. Rada mládeže Žilinského kraja bola súčasťou programu pre žiacke školské rady.

5. február, 2019|