Ladislav Kozárik je otec 3 deti a člen Slovenského skautingu, ktorý o sebe hovorí: „Vždy keď si myslím, že to nemôže byť horšie, vyššia moc ma presvedčí o opaku. Vďaka tomuto zisteniu si užívam tých krásnych dní, aby som načerpal silu na tie nastávajúce ťažké.“ Tento týždeň Vám online posiela túto myšlienku:

 

Pondelková 30 sekundovka povzbudenia s motivačnou myšlienkou od mladých ľudí, ktorá bude robiť svet ľudí krajším a bohatším.

Nahraj alebo vytvor krátke video s motivačnou myšlienkou, ktorú odkazuješ.

Usmernenia: Dĺžka videa má byť max. 30 sekúnd. Video nebude obsahovať hudbu. Tvorca napíše svoje meno, kontakty na jeho sociálne siete ( pre zdieľanie) prípadne názov organizácie, žiackej školskej rady, mládežníckeho parlamentu a iné, kde pôsobí. Video je potrebné poslať cez google drive a zdieľať na mail rmzk.media@gmail.com . Videa budú vždy uverejňované v pondelok na nasledujúci týždeň a zdieľané na sociálnych sieťach.

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.