Podpora rozvoja aktivít mladých ľudí je jeden z bodov Koncepcie práce s mládežou v obci Ľubeľa.  A tak sa tomu stalo aj 9.10.2021 kedy Obecná rada mládeže s podporou vedenia obce zorganizovala „Šarkaniádu“.

Jedná z organizátoriek sa podelila: „Vyšiel nám krásny, slnečný deň. Vietor sme síce nemali,ale ani to nám nebránilo zdvihnúť naše šarkany a dotknúť sa neba. Súťažilo sa v troch disciplínach: súťaž o najdlhší chvost, súťaž o najkrajšie doma vyrobeného šarkana a súťaž o najvyššie lietajúceho šarkana. Ceny boli veľmi pestré a deti potešili. Čakalo ich veľa ďalších stanovísk, koláčiky z kaviarne Júlia a tombola , ktorú si mohol každý kúpiť a ktorá bola veľmi bohatá. Neskôr, ulice Ľubele zasiahla hudba pod zámerom sa vytancovať a ukončiť náš úspešný deň. Ako mládež,sa chceme každému poďakovať,kto prispel k tejto akcii pomocou a kto sa nej zúčastnil. Na našu prvú akciu veríme,že sa to vydarilo a spoločne urobíme ešte mnohé. „

Z RMŽK sa tešíme z ochoty mladých rozvíjať život v obci a sme pripravený pokračovať v našej podpore.

*

Aktivity sú realizované vďaka projektu „YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action plans,  ktorý je podporený z Erasmus+ a “Hlas mladých”, ktorý je podporený  z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorý administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.