Uzávierka:  26. marca 2021

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020,

Cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Viac informácií nájdete TU

Zdroj: https://www.zilinskazupa.sk/