Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji

Domov/Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji

Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji

Uzávierka: 17. apríl 2020

Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Nadačný fond Kia pri Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Za oprávnené sa považujú výdavky realizované medzi 16. 3. – 18. 9. 2020 a určené sú na materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít.

Cieľ grantového programu:

  • rozvoj životného prostredia,
  • revitalizácia verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok, školských záhrad, oddychových zón pre klientov neziskových organizácii, bezpečných chodníkov,
  • riešenie sociálnych problémov komunity, sociálna a zdravotná pomoc,
  • vzdelávacie aktivity, workshopy, medzigeneračné vzdelávanie, rozvoj kritického a kreatívneho myslenia,
  • včelárstvo, kynológia.

Všetky potrebné informácie o výzve sú v odkaze alebo Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji.

 

24. marec, 2020|