Na svojom pracovnom rokovaní sa stretli zástupcovia implementačných tímov, kde sa realizuje projekt Mládež a obec. Prehodnotili súčasný stav aktivít, naplánovali kroky, ktoré bude potrebné zrealizovať do konca projektu. Dohodli sa na podmienkach a formách zriaďovania Rád mládeže obce, ktoré by mali byť aj po ukončení projektu v obciach monitorovacím a realizačným prvkom napĺňania akčných plánov a zároveň partnerom vedení obci Zákamenné, Klin, Oravská Jasenica, Lokca, Zábiedovo, Kunerad aj Kamenná Poruba.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa