Rada mládeže Žilinského kraja a RADAMOK- Rada děti a mládeže Moravskoslezského kraja realizovala v dňoch 17.-19. septembra 2021 v Oščadnici  prvé stretnutie mladých rodín. Stretnutie bolo venované podpore a výmene skúsenosti rodičov zo Žilinského a Moravskoslezského kraja zamerané na rozvoj česko-slovenských jazykových zručnosti u detí. Spoločný workshop, bol tematicky smerovaný do oblasti zvykov a tradícií prihraničných regiónov z prostredia prírody. Zúčastnilo sa ho 15 rodín ( 32 dospelých a 32 detí). Jazykový workshop bol orientovaný na motiváciu detí k jazykovej obľube, správnu artikuláciu a výslovnosť, aktívne počúvanie detí, prácu s vizualizáciou pri jazykovej výučbe, výber správnej vizualizácie, aktívne počúvanie rodičov a ďalšie.

Aktivita bola realizovaná z Programu Interreg V-A SK-CZ, Fondu malých projektov.

https://www.facebook.com/RadaMladezeZA/videos/369478301475783