V dňoch 20. a 21. októbra 2016 sa v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline konal druhý ročník celoslovenskej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2016, ktorú organizoval AMAVET v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. Martin, so Žilinskou univerzitou a s podporou Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom Rozvojovej agentúry.

Prvý deň, 20. október patril kvalifikačnej časti súťaže, ktorej úlohou bolo overiť splnenie podmienok prihlásených tímov a ich robotov pre jednotlivé výzvy. Súťažné tímy si mohli odskúšať funkčnosť robotov na pripravených dráhach, pričom sa zúčastnili kvalifikačných súťaží.

Druhý deň, 21.október o 9,00 hod. začali finálové súťaže. Celkom bolo prihlásených 15 tímov, súťaže sa zúčastnilo 14 tímov so svojimi robotmi v troch výzvach, a to: JUSTING  – Súboj rytierov,  LF – Doprava loptičiek  a  FF – Hasenie ohňa, ktorých sa mohli zúčastniť štyri rôzne vekové kategórie.

Počas celého podujatia usilovne pracovala hodnotiaca komisia v zložení žiakov Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine, a to: Jakub Krcho, Michal Holeček, Matej Jurčík a Martin Balko. Títo žiaci sa v máji tohto roka zúčastnili na celosvetovej súťaži RoboRAVE International 2016, v americkom štáte Nové Mexiko v meste Albuquerque, kde získali cenné skúsenosti a svoje úlohy zvládli bravúrne, za čo im patrí veľká pochvala a vďaka.

Robotickej súťaže sa zúčastnil aj vzácny hosť, pán Russ Fisher-Ives, riaditeľ globálnych programov pre RoboRAVE International v Novom Mexiku, ktorý dohliadal na priebeh celej súťaže.

Po náročnom súperení nasledovalo vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich RoboRAVE SK 2016. Ceny v jednotlivých výzvach odovzdali: prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. , zástupca Žilinskej univerzity v Žiline, Mgr. Branislav Zacharides, riaditeľ Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, Russ Fisher-Ives, riaditeľ globálnych programov pre RoboRAVE International  Nové Mexiko – USA a Ing. Jozef Ristvej st. za hlavného organizátora súťaže. Každý účastník súťaže dostal vecnú odmenu.

Vyhodnotenie 2. ročníka RoboRAVE Slovensko 2016 a výsledková listina sa nachádza na stránke www.amavet.sk, link: http://amavet.sk/images/content/24_10_2016__Vyhodnotenie%202-rocnik_2016-17.pdf .

Súčasťou celoslovenskej robotickej súťaže, určenej pre žiakov základných a stredných škôl bola aj vedecká konferencia so zahraničnou účasťou na tému: „Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji – Možnosti robotiky v popularizácii vedy“.

2 3 10 12 13 image001