RMŽK v Kamennej Porube na zasadaní zastupiteľstva

Domov/RMŽK v Kamennej Porube na zasadaní zastupiteľstva

RMŽK v Kamennej Porube na zasadaní zastupiteľstva

Rada mládeže Žilinského kraja spolu s implementačným tímom obce prestavila 12.6.2019 poslancom miestneho zastupiteľstva projekt Mládež a obec, ktorý bol v obci spustený v mesiaci máj.

Členovia zastupiteľstva sa zaujímali o celý proces, ktorý bude v obci prebiehať, kládli otázky zamerané na skúsenosti z iných obci. Tešia sa na celý priebeh aj na prínos, ktorý do obce výstupy projektu prinesú.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

13. jún, 2019|