Rady mládeže v obciach pod gesciou RMŽK

Domov/Rady mládeže v obciach pod gesciou RMŽK

Rady mládeže v obciach pod gesciou RMŽK

Rady mládeže allias mládežnícke parlamenty vo vidieckych obciach sa  začali tvoriť  v Žilinskom kraji v roku 2018. Rada mládeže Žilinského kraja stala pri ich zrode, formovaní a podpore od začiatku. Medzi prvé patrili mladí ľudia v obci Zubrohlava, následne v obci Rabča, Likavka. Pridali sa  z obce Klin, Zákamenné, Ľubeľa, Kunerad, Zábiedovo, Oravská Jasenica. V súčasnosti sa pridávajú aj mladí ľudia z obce Lokca aj Kamenná Poruba.

Každá zo zriadených rád mládeže má svoju skratku, ktorá je blízka jazyku mladých ľudí.

Hlavným poslaním mládežníckych zoskupení  je zastupovať  mladých ľudí vo vzťahu k vedeniu obce a sieťovať zoskupenia obce, ktoré sa venujú mládeži. Byť poradným mládežníckym orgánom starostovi aj zastupiteľstvu obce.

Obecné zastupiteľstva v zmysle novelizovaného zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou na svojich zasadaniach zriadili  mládežnícky parlament obci a ich štatút.

Procesy zriaďovania  obecných mládežníckych parlamentov bo  realizovaný Radou mládeže Žilinského kraja v rámci projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

 

21. marec, 2020|