„Ani korona nás nezastavila“, hovoria mladí z MOS Zákamenné.

V týchto náročných časoch mladí ľudia z Rady mládeže MOS obce Zákamenné hľadali cesty, ako byť stále kreatívni a nepoľaviť vo svojej aktivite. Spojili sme sa a vymysleli sme pár projektov,  ktoré sme mohli začať realizovať aj napriek všetkým obmedzeniam a zákazu stretávania sa.

Prvý projekt v tomto čase bol pre nás najťažší. Bol určený pre našich milých seniorov z klubu dôchodcov. O spoluprácu sme poprosili  pani riaditeľku škôlky. Úlohou malých škôlkárov bolo nakresliť obrázok s vianočnou tématikou. Keď deti nakreslili obrázky, my z MOS sme na zadnú stranu  napísali krásnu básnickú a pár povzbudivých viet. Keď bolo všetko hotové členovia MOS s členkami zo spoločenstva rodín vypísali adresy seniorov. Do obálok  sme vložili krásne obrázky od detí. A všetky sme pred Vianocami poroznášali do schránok seniorov. Oni to veľmi ocenili, čo nás potešilo.

Následne sme sa zamerali na kreativitu a šikovnosť našich rodákov. Každý týždeň sme na facebooku a instagrame  zviditeľňovali opis ich aktivít a fotografie výrobkov, ktoré vznikali ich vlastnými rukami. Išlo o výrobky z dreva, látky, múky a mnohých iných materiálov.

V mesiaci marec sa MOS zameral na knihy, keďže ide o mesiac kníh. Vymysleli sme množstvo knižných kvízov spojených so súťažou cez facebook. Súťažilo sa o hodnotné knihy, ktoré výhercovia obdržali.

MOS Zákamenné  verí, že naďalej bude aktívna a prinesie svojim občanom množstvo zaujímavých príspevkov a aktivít.

Veríme, že situácia sa zlepší a my z MOS budeme môcť zorganizovať ešte množstvo pekných zážitkových akcií, pri ktorých by sme sa stretli osobne.

Spracovala, Kristína Ľubová, členka Rady mládeže MOS Zákamenné