Prvé analytické mládežnícke stretnutia v Kamennej Porube

Domov/Prvé analytické mládežnícke stretnutia v Kamennej Porube

Prvé analytické mládežnícke stretnutia v Kamennej Porube

Žiaci  ôsmeho s deviateho ročníka mali možnosť vyjadriť sa ako sa im v obci žije, čo by chceli, aby sa zmenilo. Pomenovali príčiny aj následky problémov, ktoré vidia ich oči. Fiktívne sa posadili na starostovskú stoličku, aby rozhodli, čo prvé ako starosta, či starostka idú riešiť v obci, aby kvalita života mladých ľudí v obci bola lepšia a radostnejšia.  Stretnutia boli 4.6. 2019

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 05

5. jún, 2019|