Prvá analytická diskusia v Oravskej Jasenici s mladými ľuďmi

Domov/Prvá analytická diskusia v Oravskej Jasenici s mladými ľuďmi

Prvá analytická diskusia v Oravskej Jasenici s mladými ľuďmi

V Oravskej Jasenici sme odštartovali prvé analytické stretnutia formou diskusie s mladými ľuďmi vo veku od 13 do 15 rokov na tému mládež v obci 12.03. 2019. Mladí ľudia pomenovávali čo sa im v obci páči, na čo sú hrdí – jednoducho silné stránky obce a na druhej strane sme pomenovávali možnosti na zlepšenie v obci resp. problémy, ktoré mladí v obci vnímajú. Následne sme sa venovali pomenovaniu príčin a následkov problému, ktorí považovali mladí za prioritný. Stretnutie prebiahlo formou vytvorenia koláži a následnej diskusii k pomenovaniu silných a slabých stránok v obci a tiež možnosti na zlepšenie zo strany mladých ľudí a obce.

12.03. Výstupy zo stretnutia s mladí z Oravskej Jasenice

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

13. marec, 2019|