Vďaka programu Erasmus+ sa môžu rozvíjať mládežnícke parlamenty a rady mládeže v mnohých krajinách a vyvárať spoločné partnerstvá či projekty.  Miesto, kde si môžu nájsť miestneho či zahraničného partnera na ďalšiu spoluprácu je na novovytvorenom webe https://youthcouncils.eu/. Webová platforma je otvorená na registráciu aktívnych mládežníckych zoskupení z celej Európy.

Sieťovanie mladých ľudí, ktorí sa angažujú v spoločnosti, ich vzdelávanie a podpora sú cieľom niekoľkoročnej medzinárodnej spolupráce organizácií, ktoré sa venujú mládežníckym parlamentom a radám mládeže v Poľsku, Česku aj na Slovensku.

Partnerské organizácie, ktoré sa venujú podpore participácie, v spolupráci s mládežou pomenovali potreby mladých ľudí i dospelých, ktorí sa na miestnej úrovni venujú ich rozvoju. Na základe toho odborníci vytvorili podporné vzdelávacie metodiky, ktoré pomôžu koordinátorom systematicky vzdelávať  nových členov miestnych mládežníckych parlamentov.

„Aby sa k vzdelávacím materiálom dostali  všetci záujemcovia, vznikla spoločná medzinárodná webová platforma. Je tu prístup k metodikám a e-learningom, a je to aj miesto pre sieťovanie a registráciu aktívnych mládežníckych zoskupení, ktoré pôsobia na lokálnej úrovni a spolupracujú s miestnymi samosprávami“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja, ktorá medzinárodný projekt Youth Councils Yet Coming  koordinuje.

Rozvoju mládežníckych parlamentov a rád mládeže sa venujú partnerské organizácie: Rada mládeže Žilinského kraja (SK), Žilinský samosprávny kraj (SK), Petrklíč Help (CZ) a Fundacja Civis Polonus (PL)