VIII.cyklus Európskeho dialógu s mládežou sa zameriava na Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou je Priestor a participácia pre všetkých. V rámci tohto cyklu dávame priestor mladým ľuďom, aby nám poskytli pohľad do ich vnímania a názorov týkajúcich sa tejto problematiky. Z tohto dôvodu je spustený online dotazník, prostredníctvom ktorého majú mladí ľudia možnosť podeliť sa o svoje názory v tejto téme. Podeľ sa aj ty do 15. júna 2021

Viac informácií tu https://lnk.sk/ltvi